PARTICIPAR AL PROJECTE XARXA CLAU

 
 
 
 
 
 
 
Per què participar al Projecte Xarxa Clau Catalunya 2015-2020?
 • Perquè com a mares i pares la nostra major preocupacióés l’èxit educatiu dels nostres fills i filles, facilitar-los totes les oportunitats.
 • Perquè com a mares i pares volem construir un món i una comunitat millors per als nostres fills i filles: inclusiva, equitativa, democràtica.
 • Perquè som clau: les interaccions de l’alumnat amb la resta de la comunitat educativa –professorat, família, companys i companyes i altres membres de la seva comunitat– influeixen enormement en el seu aprenentatge i desenvolupament.
 • Perquè la comunitat educativa som totes i tots: l’educació i l’èxit educatiu dels nens, nenes i joves ens interpel.la i és la nostra responsabilitat.
 • Perquè com a ampa podem exercir un paper important en la creació de capacitats i oportunitats d’organització, de comunicació, de treball col.laboratiu i en xarxa.
 
En el projecte Xarxa Clau, les famílies i la comunitat adquireixen el rol d’agent primordial per a la consecució del canvi social i de l’èxit educatiu dels nens, nenes i joves. amb la nostra participació les famílies estem fent un pas cap a endavant decidint, organitzant i duent a terme accions educatives que afavoreixen la inclusió social i l’èxit educatiu. estem obrint noves possibilitats d’aprenentatge tant per a l’alumnat com per als altres agents socials. aquest tipus d’espais promouen
a la vegada l’educació dels nens.
 
 
 
Què pot aportar FaPaC a la vostra AMPA Xarxa Clau?
 
Posar a l’abast de les AMPA i de les famílies de l’alumnat els recursos metodològics i organitzatius necessaris per tal d’implementar
les actuacions d’èxit educatiu.
 
Com?
 
• Fent arribar a les famílies quins són els àmbits i les actuacions que podem fer des de les AMPA per assolir l’èxit educatiu.
• Creant els espais necessaris perquè les AMPA puguin decidir quines són les actuacions que faran.
• Aportant el suport per implementar les accions Xarxa Clau.
• Creant un vincle entre les AMPA d’una mateixa Xarxa Clau per fer intercanvi d’experiències i compartir recursos.
 
 
 
Què és una AMPA Xarxa Clau?
 
La Xarxa Clau és un espai d’organització de famílies voluntàries de l’ampa que té la finalitat d’implantar i mantenir les actuacions d’èxit en els centres educatius i en la comunitat.
 
Les famílies i l’AMPA sou les protagonistes del projecte xarxa clau. Des de FaPaC posem al vostre abast les competències metodològiques, els recursos organitzatius i l’acompanyament necessari perquè cada ampa penseu, organitzeu i realitzeu les actuacions educatives d’èxit més apropiades a la vostra realitat, necessitats i objectius.
 
Cada AMPA decideix quina o quines accions xarxa clau respon o responen més a les seves necessitats.
 
Aquesta decisió ha de ser presa i compartida pel màxim número de famílies per tal de poder respondre realment a les necessitats que existeixen i també per poder dotar el projecte de sostenibilitat i inclusió.
 
Què voleu treballar o millorar com a AMPA? La participació de les famílies? La comunicació amb el centre? El vostre acompanyament com a pares i mares en l’etapa escolar dels vostres fills i filles? Quins objectius us proposeu? Fins on voleu arribar?
 
Us facilitarem els recursos metodològics i organitzatius necessaris per implementar les actuacions d’èxit i sensibilitzar la comunitat educativa sobre l’impacte que té la relació escola-família-comunitat en l’augment de l’èxit educatiu de l’alumnat.
 
 
 
Qui pot ser voluntari/voluntària?
 
Poden ser voluntaris els familiars, l’antic alumnat, el professorat, altres persones vinculades a la comunitat educativa, els veïns, els avis, etc.
 
Tothom té alguna cosa a aportar-hi. No cal disposar d’una titulació per poder ajudar altres famílies a aprendre i per animar a participar-
hi. Qualsevol persona ha de decidir lliurement si hi vol participar. No obstant, per decidir lliurement és necessari conèixer la informació, quines activitats s’estan fent, com es pot col·laborar, saber que tothom té coses a aportar, etc.
 
 
 
Com millorar la comunicació?
 
Cada AMPA coneix quines poden ser les accions més adients. Algunes
de les portades a terme són:
• Distribució de circulars a totes les famílies informant de les formacions
gratuïtes que es portaran a terme i obrint la col·laboració
a totes les famílies.
• Cartells informatius en diferents idiomes.
 
 
 
Com incentivar la participació?
 
Alguns aspectes importants que podem treballar des de la nostra AMPA per incentivar la participació són:
 
 • Explicar que la seva participació influirà en la millora dels resultats dels nens i nenes.
 • No donar per fet que hi ha famílies que no hi participaran.
 • Generar un ambient en el qual tothom vulgui estar present. Fer que les persones aprenguin molt, se sentin benvingudes, i garantir que la seva veu sigui escoltada i tinguda en consideració. Una de les realitats que trobem és que les actuacions que aconsegueixen aquest ambient ple d’aprenentatges i complicitat van augmentant el bocaorella entre les famílies i, per tant, la participació de més persones.
 • Superar les pors, és a dir, sabem que tothom pot aportar el seu gra de sorra i que tothom pot participar-hi. Cal donar suport i acollir aquells familiars que voldrien participar-hi, però que tenen por i dubtes sobre si ho sabran fer o no. Una de les possibles fórmules és acompanyar-los i donar-los suport en els primers passos, des d’un inici.
 • Podem començar amb les persones disponibles. No cal que comencem amb un número determinat de persones. Podem començar des del moment que tenim una persona voluntària i, progressivament, sumar més voluntaris, ja que així ho aconseguirem.
 • Cal posar les actuacions en horaris que vagin bé als participants, tant a les persones voluntàries com als nens i nenes, pares i mares

 

 

Quins són els passos per ser una AMPA Xarxa Clau?

Hi ha uns primers passos senzills per apropar-se al Projecte Xarxa Clau Catalunya 2015-2020.
 
1. DEMANAR
Demanar informació sobre el projecte dirigint-vos a la vostra Tècnica Territorial de FaPaC de referència, a la vostra Junta Territorial de FaPaC, o directament a la Tècnica del projecte Xarxa Clau 2015-2020. Us podem facilitar l’organització d’una trobada o reunió amb la vostra AMPA, junta, escola, comunitat.
 
2.ASSISTIR
Assistir a les jornades de presentació territorials que s’organitzen al vostre territori. Farem difusió del calendari d’aquestes jornades entre les AMPA, a les xarxes, etc.
 
3.APUNTAR-VOS
Apuntar-vos com a persones voluntàries al projecte Xarxa Clau. Podeu col·laborar dins de la vostra AMPA, escola, barri. Podeu participar en la difusió i sensibilització, en la formació de famílies i AMPA, en la dinamització de persones voluntàries, o fer aportacions amb les vostres idees i propostes.
 
 
 
 
Quins són els requisits per participar al Projecte Xarxa Clau Catalunya 2015-2020?
 • És important estar d’acord amb els objectius, la metodologia i les funcions que es designen a una Xarxa Clau.
 • Constituir-se com a Xarxa Clau comporta un sistema d’organització i coordinació amb FaPaC.
 • Realitzar la sol·licitud formal sobre la base dels criteris per entrar al projecte (carta d’un o d’una representant de la junta de l’AMPA i
 • carta de motivació).
 
 
 
 
Funcions de les AMPA que volen participar en una Xarxa Clau
 • Coordinar les activitats Xarxa Clau a la seva AMPA i al seu centre escolar.
 • Implicar les famílies del seu centre educatiu.
 • Compromís de participar activament a la Xarxa Clau (coordinació amb FaPaC i les AMPA participants en el projecte) per tal de crear un espai de reflexió i d’intercanvi d’experiències, idees i recursos entre les AMPA Xarxa Clau i recollir bones pràctiques.