EU XARXA CLAU: FAMÍLIES PER L'ÈXIT EDUCATIU

NOTÍCIES RELACIONADES:

--------------------------------------------------------------------------------------

El projecte EU Xarxa Clau té com a finalitat incidir positivament en l'èxit educatiu a Europa posant a l'abast de la comunitat educativa els recursos metodològics i organitzatius necessaris per a implementar les actuacions d'èxit educatiu i sensibilitzar-la sobre la rellevància de la participació de les famílies i sobre l'impacte de la connexió escola-família-comunitat en l'augment de l'èxit educatiu de l'alumnat.

L’enfocament està particularment orientat a enfortir les categories que tenen més necessitats, com les aules hospitalàries, les escoles rurals i el col·lectiu roma encara que oferirà solucions per a tota mena de famílies. 

L’abast vol ser europeu, aprofitant el coneixement tècnic específic que tenen les altres institucions que hi participen (de Polònia, Bulgària, Bèlgica, Portugal) per construir una xarxa europea que acompanyi les famílies en la millora de la qualitat educativa segons els objectius de l’UE per a el període 2015-2020. 

OBJECTIUS DEL PROJECTE

  • Crear una xarxa d’organitzacions que acompanyi, faci seguiment i formi les famílies en actuacions educatives d’èxit.
  • Difondre entre les federacions d’AMPA europees les evidències científiques que porten a l’èxit educatiu i les actuacions que poden assolir-lo. Especialment, la rellevància que té la participació de les famílies i de la comunitat dins de l’escola i sobre l’impacte que té la connexió escola-família-comunitat en l’augment de l’èxit educatiu de l’alumnat.
  • Formar les famílies en actuacions educatives d’èxit.
  • Posar a l’abast de les famílies i resta de comunitat educativa europea eines metodològiques i organitzatives per crear xarxes de famílies que treballin per a l’èxit educatiu.

RESULTATS CONCRETS ESPERATS 

  • Un curs on-line per a les AMPA europees sobre participació familiar i actuacions educatives d’èxit.
  • Una guia per a les AMPA europees amb eines i recursos útils per tal d’implementar les actuacions educatives d’èxit a les AMPA.
  • Formació presencial a Barcelona de 40 famílies europees en actuacions educatives d’èxit, de Polònia, Bulgària, Bèlgica, Espanya i Portugal, entre d’altres països.
  • Establiment de xarxes d’organitzacions a nivell europeu que treballin per a la millora de l’èxit educatiu dels alumnes europeus.
  • Difusió per tot el territori europeu de les bases científiques reconegudes internacionalment sobre l’èxit educatiu i la participació familiar, i les actuacions que poden assolir-lo.
  • Creació d’eines per a l’atenció especifica a famílies de les escoles rurals, les aules hospitalàries i el col·lectiu roma.

ALTRES AGENTS QUE HI PARTICIPEN 

La FaPaC impulsa aquest projecte en consorci amb:

ERDISC - Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes, Universitat Autònoma de Barcelona, de Catalunya

IEFES - “Grupo de Investigación para la Intervención Educativa en el Ámbito Familiar, Escolar y Social, Universidad de Oviedo”, d’Espanya

EPA - “European Parent’s Association”, de Bèlgica

CIEDT - “Amalipe”, de Bulgària

CONFAP - “Confederação Nacional das Associações de Pais”, de Portugal

RwE - “STOWARZYSZENIE RODZICE W EDUKACJI", de Polònia

ANAR AL BLOG DEL PROJECTE