Arxiu: Participació XC 2013-2014

Presentació  -- PARTICIPACIÓ -- Recursos  -- Mediateca  -- Premsa -- Eines per a les AMPA

Així és com es va plantejar el Projecte Xarxa Clau 2013-2014

La Xarxa CLAU és un espai d’organització de voluntaris de familiars  d’AMPA que té la finalitat de implantar i mantenir les actuacions d’èxit en els centres educatius.

Durant el 2013 es posaran en marxa a Catalunya 6 Xarxes CLAU, les quals estaran constituïdes cadascuna per un màxim de 8 AMPA que agafen el compromís de realitzar activitats generadores d’èxit educatiu en el seu territori.

Exemple gràfic d’una Xarxa CLAU:

Com va ser el procediment d'adhesió? 

1. Passos que es va haver de seguir per ser una Xarxa CLAU

2. Funcions per ser una Xarxa Clau?

3. Voleu ser una Xarxa Clau?

4. Xarxa CLAU

 

 

 

1. Passos que es va haver de seguir per ser una Xarxa CLAU.  

 

Durant el 2013 es posaran en marxa a Catalunya 6 Xarxes CLAU constituïdes per un màxim de 8 AMPA. Per formar part o crear alguna Xarxa CLAU s’han de continuar els següents passos:

 

Passos que es va haver de seguir per a constituir-se en una Xarxa CLAU:

 

 • PAS 2: Constituir-se com a Xarxa CLAU amb un sistema d’organització

 • PAS 4: Estar actius en el projecte “ La participació de les famílies, CLAU  per a l’èxit educatiu” que coordina la FaPaC. 

 • PAS 5: Realitzar la sol·licitud formal en base als criteris per entrar al projecte (Carta d’un o una representant de l’AMPA i carta de motivació)

Acceptació de la sol·licitud de presentació*

Passos a seguir desprès de l’acceptació de la sol·licitud:

 • PAS 6: Promoure la participació de les famílies de les AMPA que participen a la Xarxa CLAU del seu territori.

 • PAS 7: Realitzar la formació de famílies a les AMPA que marca el projecte INCLUD-ED (2006 - 2011)

 * Per la selecció de les sol·licituds per ser una de les Xarxa CLAU s’establiran criteris de diversitat cultural i socioeconomica. A més a més les AMPA qué ho vulguin ser Xarxa CLAU han d’estar d’acord amb les seves funcions i tenir un compromís amb el Projecte CLAU.

 

 

 

2. Funcions de la Xarxa CLAU i les AMPA que hi van participar

 

Les funcions necessàries per formar una Xarxa CLAU són els següents:

 

Funcions de la Xarxa CLAU:

 • Coordinació i organització de la Xarxa CLAU.
 • Contacte amb els responsables del projecte “La participació de les famílies, CLAU per a l’’èxit educatiu” de cada AMPA.
 • Crear una estructura d’organització de la Xarxa CLAU.
 • Gestió, organització i difusió del projecte i les seves activitats de manera directa a les AMPA que conformen la Xarxa CLAU
 • Un membre de la Xarxa CLAU ha de participar a la Junta Territorial de la FaPaC.
 • Esdevenir un punt de trobada i reflexió entre els participants de les diferents AMPA que formin la Xarxa CLAU.
 • Possibilitar l’intercanvi d’experiències d’èxit que es vagi realitzant al llarg del projecte.

 

Funcions per les AMPA que van participar en una Xarxa CLAU:

 • Compromís de participar activament a la Xarxa CLAU
 • Coordinar la formació per fer les activitats de Formació a familiars
 • Implicar a les famílies del seu centre educatiu.

 

 

3. Què van fer les AMPA que van voler integrar-se a una Xarxa CLAU

Les AMPA animades i animats a formar part d'una Xarxa CLAU, van omplir la següent documentació:

 

 • Carta d’un o una representant de l’AMPA  
 • Carta de motivació 

 

Límit per entregar la documentació per ser una Xarxa CLAU:

 

 • Zona Sud de Barcelona comarques (AMPA federades del Vallès Occidental, Baix Llobregat, Anoia, Alt Penedès, Barcelonès i el Garraf): Tancat
 • Zona Nord de Barcelona comarques (AMPA federades del Vallès Oriental, Bages, Berguedà, Maresme, Osona): Tancat
 • Zona de Girona: Obert
 • Zona de Tarragona: Tancat
 • Barcelona ciutat: Tancat
 • Zona de Lleida: Obert

 

* El període de presentació de sol·licituds i la selecció de les Xarxes CLAU dependrà de la zona.

* Per a més informació podeu escriure un correu electrònic a: projecteclau@fapac.cat

 

4. Xarxa CLAU

 • AMPAS que conformen la Xarca CLAU de Barcelona comarques Sud (Vallès Occidental, Baix Llobregat, Anoia, Alt Penedès, Barcelonès i el Garraf) Descarregar el document
 • AMPAS que conformen la Xarca CLAU Barcelona comarques (Vallès Oriental, Bages, Berguedà, Maresme, Osona) Descarregar el document Descarregar el document
 • AMPAS que conformen la Xarca CLAU de la província de Girona: No n'hi ha
 • Zona de Lleida: Properament.