FAPAC

Recomanacions famílies per escollir escola

Davant el període de preinscripció en els centres sostinguts amb fons públics, des de la FaPaC us traslladem unes reflexions per ajudar a prendre una decisió tan important com aquesta i, a la vegada, ajudar també a desdramatitzar un moment com aquest. Hi ha vida més enllà de l'elecció d'escola.

És freqüent que una escola suposadament dolenta sigui millor del previst que no pas el contrari. Hem de tenir present que, malgrat les llegendes urbanes i els titulars de premsa, les dades són les dades. Tenim una escola de bona qualitat, malgrat la visió que moltes vegades es vulgui donar; les escoles catalanes tenen nivell i, en bona part, és feina de pares i mares ajudar, dia rere dia, a construir una millor escola.

 1. El més important a l’hora de trobar una bona escola és conèixer el Projecte Educatiu del Centre. És com la constitució de cada escola. La manera com s’ensenya i es tracta els alumnes. Convé llegir-lo amb atenció i fer les preguntes pertinents per aclarir qualsevol dubte.

 2. Cal visitar diverses escoles. En portes obertes o demanant hora amb algú del centre perquè ens l’ensenyi.

 3. Mirar la pàgina web de l’escola. És un bon aparador del que es fa i del que es pot esperar d’una escola. En l’imprès de sol·licitud de centre haurem de posar més d’una escola.

 4. La proximitat és un valor molt important. Al llarg de l’escolaritat s’ha d’anar cada dia, i un trajecte d’una hora són moltes hores al llarg dels anys. A més una escola a prop de casa garanteix amics i companys d’escola al barri on vius. No ha de ser el principal factor, però no deixa de ser un factor molt important.

 5. Si es possible és millor visitar l'escola quan estigui en funcionament que quan es realitzen  jornades de portes obertes en dissabte o sense alumnes.

 6. Una visita a una escola no és una visita immobiliària. Les instal·lacions tenen importància, però no poden ser mai el principal motiu d’elecció. El que fa d’una escola una bona escola és el treball dels professionals, la implicació de les famílies i l’actitud dels alumnes. Sense treball ni implicació no hi ha escola.

 7. Mirar com entren i com surten els nens de l’escola. Si van contents o no.

 8. Veure el grau d’heterogeneïtat de l’alumnat de l’escola. Les escoles molt homogènies no són bones per dos factors:

  1. No ensenyen de manera pràctica la convivència amb persones diferents.

  2. Està demostrat que l’aprenentatge millora quan existeix un perfil d’alumnat més heterogeni. Un dels motius pels quals a Catalunya no tenim cap alumne al nivell més alt de les proves PISA és la manca d’heterogeneïtat de les escoles elitistes.

 9. Hem de mirar si l’escola reivindica millores. Mirem bé les pancartes del centre. Què demanen i quins arguments fan servir. Una escola reivindicativa, aparentment es pot confondre amb una escola dolenta o amb una escola amb mancances.

  De tota manera hem de veure que una escola que no planteja cap reivindicació, ni critica al sistema actual és una escola terriblement poc crítica i poc capaç de saber llegir el món en el que viu. Una escola acrítica pot instruir però no pot educar de manera integral. Pot ser una bona escola per formar súbdits, però no pas per formar ciutadans.

 10. Triar una escola quesigui coherent amb els valors de la família. No es lògic portar els fills a una escola religiosa si s’és anticlerical. No hem de donar missatges contradictoris entre família i escola.

 11. Un punt important a valorar és quin és el grau d’implicació de les famílies en el projecte educatiu de l’escola. És important conèixer si són consultades i si se les té en compte a l’hora de definir les grans estratègies de treball.

 12. Activitats complementàries. Són importants, però resulta molt més important què es fa a l’escola durant les hores d’escolaritat obligatòria, per això és cabdal el projecte. El fet de tenir unes determinades activitats com horari d’acollida o determinades extraescolars pot decantar l’elecció entre dos centres en igualtat de condicions, però no pot ser el motiu principal d’una tria.

 13. Un altre factor molt sobredimensionat és la titularitat del centre. Més important que saber qui és el propietari de l’escola és saber què es fa a l’escola, com s’educa en l’escola i quin espai de participació es reserva per a les famílies dels alumnes. La propietat de l’escola pot tenir una influència en el preu que paguen les famílies, però no en la seva qualitat.

 14. Cal pensar també que l’escola on aniran els nostres fills canviarà al llarg dels anys on estigui escolaritzat i cal mirar també de cara al futur, no quedar-nos en les preocupacions immediates de cara al P3. La vida escolar d’un alumne va molt més enllà de l’etapa preescolar.

 15. Finalment cal tenir present que l’elecció de centre es pot fer cada dia. Allà on el centre és obert a les propostes i plantejaments de les famílies, podrem fer moltes aportacions, reflexions, intercanvis de parers etc. mentre que allà on el que es ven és un pac tancat les opcions són només entrar i quedar-se en les condicions immutables de l’escola (bones o dolentes, però immutables) o canviar d’escola. Hem de tenir clar que com a pares i mares som els usuaris del sistema educatiu i tenim molt a dir. Allà on la comunitat escolar estigui formada de debò per professorat, alumnat i famílies tot anirà molt millor.

 

També us recomanem:

 


FAPAC. Tots els drets reservats