FAPAC

Sisena hora

La sisena hora fa referència a una de les mesures acordades al Pacte Nacional per l'Educació que comporta estendre l'horari escolar dels centres de primària públics en una hora addicional. Aquesta hora addicional té un caràcter complementari al treball lectiu o curricular, i es deixa en mans de l'autonomia dels centres quin tipus d'activitat organitzar per als alumnes de primer a sisè curs, amb el criteri de no utilitzar aquesta hora addicional per estendre els continguts de cada assignatura.

L’allargament de l’horari de l’alumnat de primària a l’escola pública ve acompanyat d’una segona mesura que, per les seves característiques intrínseques, afecta els mateixos àmbits i aspectes i, per tant, cal tenir en compte a l’hora d’analitzar les conseqüències d’una i altra. Ens referim a la reducció de l’horari lectiu del professorat (24 h/setmana durant el curs 2006-2007 i 23 h/setmana durant el curs 2007-2008), mantenint el mateix horari laboral (37’5 h/setmana) i el mateix horari de permanència en el centre (30 h/setmana). Les dues propostes afecten la reorganització dels horaris de coordinació en un centre i els horaris efectius del professorat.

Recursos:

La sisena hora, una oportunitat per a la igualtat (Departament d'Educació)

Protocol d’aplicació de la sisena hora en l’educació primària dels centres educatius públics (annex del Pacte Nacional per a l'Educació)

Aspectes organitzatius (Departament d'Educació)

El funcionament organitzatiu dels centres i la posada en marxa de la sisena hora a primària (Joan Teixidó)

Sobre el model educatiu (Eduard Punset, De “El viatge a la felicitat”. Ed. Destino. Barcelona 2005)

Els infants, una hora més a l’escola pública (Raül Manzano Tovar)

Formació per  a la implementació de la sisena hora (Diversos)

Sisena hora:  propostes i raonaments (Felip Ponsati)

Qüestionari sobre la sisena hora (Joan Fuguet Busquets)

Distribució hores currículum a primària (Departament d'Educació)

Procés de treball per a la millor implantació de la sisena hora (Josep Farré)

Aspectes de reflexió (Jordi González)

Reflexions i interrogans sobre la sisena hora (Teresa Sauch i Garcia)

Exemple de distribució d'hores

Mirades educatives a la sisena hora. Eines per a la reflexió i la pràctica als consells escolars (Joan Costa, Raimon Bonal - Fundació Bofill)

Sisena hora: una oportunitat o una dificultat per avançar? (Joaquín Gairín, Isabel Sánchez i Jesús Viñas - Fundació Bofill)

 


FAPAC. Tots els drets reservats