FAPAC

Mestre

Un mestre (o una mestra) és la persona que ensenya una ciència, un art, un ofici o té el títol per fer-ho.

Mestre és qui poseeix una determinada habilitat i la sap transmetre a d'altres. Invertint la frase, el mestre és aquell de qui hom és deixeble

En educació, és l'encarregat d'ensenyar uns continguts i uns valors als alumnes, normalment dins d'una escola. El mestre controla la classe, prepara la matèria i l'avalua i acompanya l'alumne en el seu procés d'aprenentatge. Es basa en el currículum per saber què ha de transmetre, usant una determinada metodologia o didàctica per apropar el tema a l'altre.

El mestre posseeix algunes funcions fonamentals: actuar com a lligam generacional, ja que transmet els continguts socialment acceptats (incloses normes i problemes) als infants i joves; contribueix a millorar el nivell cultural d'un país; serveix com a referència adulta en tant que persona per a l'alumne; prepara els aprenents per aconseguir les seves fites mitjançant el coneixement i per últim ajuda a la socialització.

Variants de la paraula mestre, amb connotacions diferents en funció del context i país, són professor, tutor, instructor i docent.

Font: Viquipèdia


FAPAC. Tots els drets reservats