FAPAC

Llei d'Universitats de Catalunya (LUC)

El Parlament de Catalunya, en la sessió plenària del 12 de febrer de 2003, va aprovar la Llei d'universitats de Catalunya (LUC). Aquest text constitueix el nou marc regulador del sistema universitari català, d'acord amb les competències que té atorgades la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit i respectant el marc estatal definit per la LOU.

L'elaboració d'una llei universitària pròpia era una vella aspiració de la societat catalana i, sobretot, de la comunitat acadèmica. És per aquest motiu que el DURSI ha buscat en tot moment el màxim grau de consens al voltant de la Llei, tant en les fases preliminars com en el tràmit parlamentari. El procés d'elaboració de la Llei, que va començar a Sitges amb la celebració d'unes Jornades Universitàries, s'ha allargat poc més d'un any. Recull de documents relacionats amb la llei.


FAPAC. Tots els drets reservats