FAPAC

Inversió

Una inversió és una quantitat monetària que s'utilitza per adquirir un bé que durarà més d'un exercici econòmic que es va desgastant exercici rere exercici. Una inversió afegeix un bé amb un valor que podem afegir a l'actiu del nostre balanç de situació. El desgast que té aquest bé al llarg dels exercicis econòmics es té en compte mitjançant l'amortizació.

Una inversió és diferent a una despesa perquè aquesta última és una quantitat per a un bé o servei que sols serveix per a un exercici econòmic.

Exemples: compra d'un ordinador, compra d'una caixa registradora, etc. No es registraria com a despesa la compra de material d'oficina tot i que ens quedi un romanent per fer servir altres exercicis, per exemple si comprem una caixa de sobres i ens queden per a exercicis futurs, aquesta compra la registraríem com una despesa a l'exercici corrent.


FAPAC. Tots els drets reservats