FAPAC

Institut d'Estudis Catalans

Els objectius, la seu i l'àmbit d'actuació

L'Institut d'Estudis Catalans, fundat i ampliat per iniciativa d'Enric Prat de la Riba, segons els acords de la Diputació de Barcelona del 18 de juny de 1907 i del 14 de febrer de 1911, és una corporació acadèmica, científica i cultural que té per objecte l'alta recerca científica i principalment la de tots els elements de la cultura catalana. Així ho reconeixen el Reial decret 3118/1976, del 26 de novembre, i la Resolució de la Generalitat de Catalunya del 17 de maig de 2001, per la qual es publiquen els Estatuts, que recullen la lletra i l'esperit dels acords fundacionals.

La corporació té la seu principal a la ciutat de Barcelona, i ha establert delegacions dins el seu àmbit geogràfic d'actuació (article 6 dels Estatuts).

L'àmbit d'actuació oficialment reconegut a l'Institut s'estén a les terres de llengua i cultura catalanes (article 1 del Reial decret 3118/1976).

La llengua pròpia de l'Institut d'Estudis Catalans és el català (article 4 dels Estatuts).

L'any 1922 fou admès a la Unió Acadèmica Internacional, fundada poc temps abans, i hi col·labora en diverses empreses internacionals de recerca.

L'Institut té, doncs, una llarga història, unes línies d'actuació ben delimitades que hom ha anat precisant alllarg del temps i una realitat present amb vista al futur.


FAPAC. Tots els drets reservats