FAPAC

Impagats

Per impagats entenem totes aquelles situacions en les quals hi ha alguna prestació de servei o activitat que genera l'AMPA i per la qual s'ha de fer un pagament i que no ha estat satisfet pel soci o l'usuari de l'activitat.

En cas d'un impagament l'AMPA està autoritzada a demanar a la família que incorre en el impagament a deixar d'utilitzar el servei ofert. A vegades es poden buscar fórmules de solidaritat si es tracta d'un cas de necessitats socio-econòmiques que l'administració no pot solventar. Hi ha moltes AMPA que tenen un fons de solidaritat per a aquests casos.

Model d'avís d'impagat:
         Senyor/Senyora,

 

Us comuniquem que tenim pendent el rebut de (mes, trimestre, any) corresponent a ___________________________ per un import de _______________ pessetes/euros. Per aquest motiu, us demanem que passeu per l’Associació, al més aviat possible, per fer-ne el pagament.

 

Afegitó per indicar que si no es paga no es podrà continuar gaudint de l'activitat o servei:

          Lamentem comunicar-vos que en cas de no satisfer la quantitat adeutada abans del dia _________  ens veurem obligats a cancel·lar la vostra inscripció a _______________ (nom de l'activitat).

 

 


FAPAC. Tots els drets reservats