FAPAC

Compromís per a l'Educació en Catalunya

Document elaborat en el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) l'any 2005, que va ser fruit de tot un any de discussions i debats al voltant de diversos eixos. Conté propostes sobre el procés que hauria de conduir a un Pacte per l'Educació de Catalunya i una Llei d'Educació de Catalunya. A part de la idea del pacte contenia elements novedosos en quant a la proposta de l'articulació d'un servei públic educatiu, una redefinició de la carrera professional dels docents i la implantació de la cultura de l'avaluació.

Índex:

1. Presentació                                    
2. Model de sistema educatiu             
3. Organització del sistema educatiu  
       El nivell competencial i l'autonomia
       L'autonomia dels centres i l'organització de zones educatives                                     
       Etapes i modalitats 
       Jornada, horari i calendari
       Mapa escolar    
       Matriculació 
       L'escola com a servei públic   
       L'educació no formal   
       La participació 
       Estudiants            
       Mares i pares d'alumnes 
     L'Administració educativa
4. Professionals de l'educació
       Competències professionals     
       Formació inicial   
       Formació permanent     
       Accés a la docència i la configuració dels equips docents                         
       La promoció professional 
       Els nous professionals  
       Les condicions de treball en els centres  
5. Currículum           
6. Pacte per l'educació i Llei Catalana d'Educació
7. Recursos  

Document: Compromís per l'educació de Catalunya


FAPAC. Tots els drets reservats