FAPAC

Protecció de dades

Què hem de fer les AMPA en matèria de protecció de dades?

En primer lloc ens hem de posar en contacte amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i. Hem d'informar que tenim una base de dades amb els nostres associats i hem d'especificar de quines dades disposem. L'Agència ens respondrà amb el nivell de seguretat que ha de treballar l'AMPA d'acord amb el tipus de dades que té. D'altra banda, és important que sempre que l'AMPA demani dades personals, incorpori el text següent en tots els documents: "En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades (LLei Orgànica de protecció de dades 15/1999 de 13 de desembre) us informem que les dades que ens heu facilitat seran incloses en la nostra base de dades i només s'utililtzaran en el àmbit de la nostra associació".

 

Article estret de Temps d'AMPA N. 5, estiu 2010


FAPAC. Tots els drets reservats