FAPAC

Presentació dels comptes econòmics d'una AMPA

Com presentar els comptes d'una AMPA?

L'assemblea de socis ha d'aprovar un compte de resultats (ingressos i despeses anuals) i un balanç de situació (estat de drets i obligacions, normalment es presenta un saldo final).

A l’Assemblea anual de l’AMPA, el tresorer ha de repartir entre tots els socis unes fotocòpies amb el balanç i el compte de resultats que s’ha d’aprovar corresponent al curs escolar anterior, i el pressupost que presenta perquè sigui aprovat, corresponent al curs escolar següent. El balanç i el compte de resultats ha d’estar coordinat amb el programa anual d’activitats d’aquell curs escolar i el pressupost corresponent que s'havia aprovat a l'assemblea anterior.

Què es fa amb el resultat de les activitats? Això s’ho preguntaran moltes AMPA, perquè és clar que, una cosa són els pressupostos i una altra de molt diferent és el dia a dia, on hi ha una sèrie de factors externs que no es poden preveure en el moment de fer els pressupostos i aquests factors poden originar-ne pèrdues o beneficis.

Nosaltres considerem que tot aquell superàvit que s’ha generat ha de tenir dues possibles aplicacions:

1. Invertir-ho a l’escola - per al benefici de tots els alumnes, com compra de material de laboratori, aula d’informàtica, etc. - , i no aplicar quotes inferiors més endavant, ja que quan s’exhaureixin les reserves existents, haurien d’augmentar-se considerablement les noves quotes respecte a les anteriors. I francament, quina millor inversió que en els nostres fills?

2. Invertir-ho en l’activitat que ha generat superàvit - renovació de material - .

I en el cas que l’activitat resultés amb pèrdues, cal mirar quina partida ha sigut la causant d’aquella desviació i corregir-la a l’hora de realitzar els nous pressupostos.


FAPAC. Tots els drets reservats