FAPAC

Llei Orgànica d'Educació (LOE)

Context

Actualment, Espanya se situa en el lloc 26 en desenvolupament educatiu, per sota de casi tots els països de la Unió Europea, segons l'informe "Educació per a tots" elaborat per la UNESCO. Aquests informes donen el resultat dels últims 10 anys.

Característiques

Publicada al Boletín Oficial del Estado el 4 de maig del 2006, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, estableix en el seu preàmbul que té com a objectiu adequar la regulació legal de l'educació no universitària a la realitat actual d'Espanya (educació infantil(EP),educació primària (EP), educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat, formació professional, d'idiomes, artístiques, esportives, d'adults) sota els principis de la qualitat de l'educació per a tot l'alumnat, l'equitat que garanteixi la igualtat d'oportunitats, la transmissió i efectivitat de valors que afavoreixin la llibertat, responsabilitat, tolerància, igualtat, respecte i justícia, etcètera.

Al Congrés dels Diputats va ser aprovada amb el vot a favor del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Euzko Alderdi Jeltzalea (PNV-EAJ), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Coalición Canaria (CC) i Eusko Alkartasuna (EA), el vot en contra del Partido Popular (PP) i l'abstenció d'Izquierda Unida (IU), Bloque Nacionalista Galego (BNG) i Nafarroa Bai (NA-Bai).

 

Efectes jurídics

La LOE té importants consequències en l'ordenament jurídic espanyol; las més rellevants són les següents:

DEROGA 1. LLEI 14/1970, de 4 de agost.

2. LLEI ORGÀNICA 1/1990, de 3 d'octubre.

3. LLEI ORGÀNICA 9/1995, de 20 de novembre.

4. LLEI ORGÀNICA 10/2002, de 23 de desembre.

5. LLEI 24/1994, de 12 de julio.


MODIFICA 1. Els arts. 4, 5.5, 6 a 8, 25, 31, 56.1, 57 y 62 de la LLEI ORGÀNICA 8/1985, de 3 de juliol. 2. El art. 29.2 de la LLEI 30/1984, de 2 de agost.

DECLARA la vigència de la LLEI 12/1987, de 2 de juliol.

 

Tipologia de centres escolars

El text de esta Llei preveu l'existència de centres d'educació públics, centres d'educació privats i centres d'educación privats concertats. Els centres d'educació privats concertats són centres creats per iniciativa de la societat civil però mantinguts amb fons públic. Aquests centres responen a l'exigència constitucional (article 27.1 de la Constitució Espanyola) de llibertat d'ensenyament, és a dir, de la libertat dels pares de família a triar el tipus d'escola a la que volen que assisteixin els seus fills, per la qual es imprescindible superar els obstàcles econòmics d'una elecció lliure.

El finançament de la llibertat d'ensenyament amb fons públics pot ser realitzat de diferents maneres: Amb l'ajuda directa de les famílies a través del denominat xec escolar, el pagament del salari dels mestres dels centres educatius no estatals, entre d'altres. El model recollit a la LOE pel que fa a concerts educatius és precisament aquest últim: finançar els sous dels mestres.

Text de la llei


FAPAC. Tots els drets reservats