FAPAC

Ingressos

Un ingrés, en termes econòmics, és tota entrada finançera que rep una persona, una família, una empresa, una organització, un govern, etc. El tipus d'ingrés que rep una persona o una empresa o organització depèn del tipus d'activitat que realitzi (un treball, un negoci, una venda, etc.).

L'ingrés és una remuneració que s'obté per realitzar una activitat. Habitualment en forma de diners, els ingressos poden ser per venda de mercaderia, per interessos bancaris d'un compte, per préstecs o qualsevol altra font.

Font: www.viquipedia.cat


FAPAC. Tots els drets reservats