FAPAC

Impost de societats

Què grava?

L’impost sobre societats grava els ingressos que obtenen les empreses i altres entitats jurídiques, com ara les associacions.

Qui l’ha de pagar?

Totes les empreses i entitats jurídiques, si generen ingressos per la seva activitats econòmica, queden subjectes a l’impost sobre societats.

 


FAPAC. Tots els drets reservats