FAPAC

FaPaC

El moviment associatiu de pares i mares, tal com el coneixem actualment té els seus orígens a finals de la dècada dels 60 amb uns objectius que sintonitzaven amb el context polític del moment: escola per a tothom i gratuïta, estabilitat del professorat, catalanització, escola participativa Per tal de donar força a aquest moviment va néixer l'any 1975 la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya, FaPaC, la qual fou legalitzada l'any 1978.

Com fer-se soci de la FaPaC

Podran ser membres de la FaPaC, les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA/APA) de centres docents de nivell obligatòri i legalment inscrites al registre d'associacions.

Per inscriure's cal que ompliu aquest Full d'inscripció, i retornar-lo a FaPaC juntament amb una còpia dels estatuts de la vostra associació.


FAPAC. Tots els drets reservats