FAPAC

Exercici econòmic

L'exercici econòmic és un període durant el quan es porta el control de l'activitat econòmica mitjançant la comptabilitat. Dura un any (dotze mesos) complet. Per a moltes organitzacions econòmiques s'estableix igual a l'any natural, és a dir de l'1 de gener al 31 de desembre, però no necessàriament ha de respectar aquest període.

Per a una Associació de Pares i Mares d'Alumnes (AMPA) és més convenient que coincideixi amb el curs escolar, perquè es poden periodificar les despeses millor. Normalment les AMPA el fan començar l'1 de setembre i el tanquen el 31 d'agost del següent any.


FAPAC. Tots els drets reservats