FAPAC

Estatuts

Els estatuts d'una associació són requerits per la Llei d'Associacions vigent i estableixen el règim legal de funcionament de l'associació.

Documents:

Model d'estatuts adaptat a la Llei d'associacions per a una Associació de Mares i Pares d'Alumnes.

Estatuts de la FaPaC


FAPAC. Tots els drets reservats