FAPAC

Eduquem més enllà de l'horari lectiu

A l'abril de 2001, la FaPaC  i la Fundació Catalana de l'Esplai van establir un acord estratègic per treballar plegats en la millora de l'educació dels infants i adolescents del nostre país. Ho van fer a partir de la convicció que l'educació no s'acaba a l'escola ni en l'horari escolar, que actualment hi ha noves necessitats socials i educatives no cobertes, que les activitats educatives més enllà de l'horari lectiu ni arriben a la majoria ni de vegades, tenen els paràmetres de qualitat necessaris i finalment, que els reptes per resoldre aquesta qüestió requereixen la coresponsabilitat i l'esforç compartit de tots aquells agents que intervenen en l'educació dels infants i adolescents: la família en primer lloc, els equips docents, les entitats de lleure i les administracions públiques.

D'aquesta col·laboració surt la publicació d'un Llibre Blanc, que es va titular "Eduquem més enllà de l'horari lectiu". La reflexió es va centrar en els espais i activitats principals que  constitueixen el "més enllà de l'horari lectiu": el temps del migdia en els menjadors escolars, les activitats extraescolars i les activitats de vacances com son els casals i les colònies.


FAPAC. Tots els drets reservats