FAPAC

Educació Secundària

L'educació secundària és l'etapa de l'ensenyament formal, el del col·legi, que prepara els alumnes per continuar estudis superiors o per accedir al món laboral.

Segons els països pot ser una etapa obligatòria o no; comuna a tots els estudiants o diversificada per vies o

Sistema educatiu
Règim general
Règim especial

itineraris; amb més o menys optativitat d'assignatures; impartida per mestres o altres. Les edats també son variables, però acostuma a cobrir l'etapa de l'adolescència. Equival al nivell 2 d'instrucció segons l'ISCED.

Les escoles d'educació secundària reben noms específics, sigui liceus, instituts, escoles preparatòries, colleges, high schools... A Catalunya l'educació secundària obligatòria va implantar-se amb la LOGSE. Consta de dos cicles de dos cursos cada un d'ells. El primer cicle es fa el primer i el segon d'ESO i al segon cicle es fa el tercer i quart d'ESO

L'educació secundària s'organitza al voltant de matèries i sol estar impartida per professors específics (llicenciats en cada àrea de coneixement).

Font: Viquipèdia


FAPAC. Tots els drets reservats