FAPAC

Educació General Bàsica

Educació General Bàsica era el nom que rebien els 8 anys d'educació obligatòria que havien de rebre els nens de 6 a 14 anys a Espanya en el sistema educatiu anterior a l'aplicació de la (LOGSE). El seu equivalent en el sistema educatiu actual és l'Educació Primària.

Després d'això es podia cursar la Formació Professional (que eren 3 anys o 5 en funció de si es feia només el primer cicle o tot sencer) o el Batxillerat Unificat Polivalent (que durava 3 anys) i el Curs d'Orientació Universitària (1 any) si es volia accedir a estudis universitaris.


FAPAC. Tots els drets reservats