FAPAC

Educació

educare, "guiar", i educere, "extreure") és el procés d'ensenyament i aprenentatge d'una persona.

També pot definir-se com:

També es diu educació al resultat d'aquest procés, que es materialitza en la sèrie d'habilitats, coneixements, actituds i valors adquirits, produint canvis de caràcter social, intel·lectual, emocional, etc. en la persona que, depenent del grau de conscienciació, serà per a tota la seva vida o per un període determinat, passant a formar part del record en l'últim dels casos.

L'objectiu de l'educació inicial és:

  • Incentivar el procés d'estructuració del pensament, de la imaginació creadora, les formes d'expressió personal i de comunicació verbal i gràfica.
  • Afavorir el procés de maduració dels nens en el *sensorio-motor, la manifestació lúdica i estètica, la iniciació esportiva i artística, el creixement soci afectiu, i els valors ètics.
  • Estimular hàbits d'integració social, de convivència *grupal, de solidaritat i cooperació i de conservació del medi ambient.
  • Enfortir la vinculació entre la institució educativa i la família.
  • Prevenir i atendre les desigualtats físiques, psíquiques i socials originades en diferències d'ordre biològic, nutricional, familiar i ambiental mitjançant programes especials i accions articulades amb altres institucions comunitàries.

En l'educació sempre hi ha un/a mestre o mestra que dirigeix o col·labora en el creixement humà i en l'adquisició dels coneixements dels/ de les alumnes. La ciència que estudia l'educació s'anomena pedagogia, del grec "nen" i "guiar".

Un una de les possibles estructuracions, es parla de:

  • Educació formal, que és l'escolar, bàsicament centrada en els nens i infants.
  • Educació no formal, que són les institucions educatives fora de l'escola.
  • Informal, que és quan no hi ha intenció explícita d'educar.

L'educació dura tota la vida, des que un nen neix i inicia la seva socialització fins l'edat adulta. Alguns autors fins i tot defensen l'estimulació durant l'embaràs.

En altres sentits, s'assimila la paraula educació als modals o bones maneres i a la cultura.

Vegeu també

 


FAPAC. Tots els drets reservats