FAPAC

Distribuïdora de llibres de text

Les AMPA sols poden ser un intermediari en el centre educatiu pel que fa a la distribució de llibres de text, i en cap cas poden vendre els llibres de text directament.

La distribució la fa una distribuïdora de llibres de text, una empresa que es dedica a preparar els lots per a cada curs i vendre'ls en el centre educatiu.

A vegades aquesta tasca la fa una llibreria del barri, o cooperatives més grans com ara Abacus.


FAPAC. Tots els drets reservats