FAPAC

Despesa

Una despesa es una quantitat de dineres utilitzada per fer una activitat de l'associació però que no afegeix cap nou valor per a l'entitat. Exemples de despeses: pagament de fotocòpies, salaris de monitors, compra de begudes per a una festa, pagament a una enitat externa perquè ens gestioni una activitat, etc.

Una despesa es diferencia d'una inversió, perquè aquesta última quantitat monetària s'utilitza en un bé que queda per a l'entitat per utilitzar-lo durant més d'un exercici econòmic i que es va desgastant pel seu ús.


FAPAC. Tots els drets reservats