FAPAC

Declaració d'operacions amb tercers

Model 347: Declaracions d'operacions amb tercers. És una declaració de les operacions realitzades amb terceres persones, tant clients com proveïdors, amb els que haguem superat en el transcurs de l'any la xifra de 3005,06 euros. No implica cap despesa o moviment econòmic, simplement es tracta d'una informació que s'ha de subministrar a Hisenda.

Es presenta mitjançant el model 347 i acostuma a ser entre l'1 i el 31 de març (és necessari consultar el calendari que marqui la llei cada any). Es fa sobre les dades de l'any anterior i cal tenir en compte que hi ha determinades operacions que estan exemptes d'estar incloses en la declaració.


FAPAC. Tots els drets reservats