FAPAC

Curs d'Orientació Universitària (COU)

Curs d'Orientació Universitària (o COU abreviat) era un curs que s'havia de fer a Espanya dels 17 als 18 anys segons el sistema educatiu anterior a la LOGSE per entrar a la universitat després d'haver fet el batxillerat unificat polivalent (BUP), dels 14 als 17.


FAPAC. Tots els drets reservats