FAPAC

Currículum

En educació, Currículum és el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació de cada matèria. Els centres educatius desenvoluparan i completaran el currículum. El currículum elaborat pel centre formarà part del seu projecte educatiu.


FAPAC. Tots els drets reservats