FAPAC

Contractar monitors

Si una AMPA necessita contractar monitors per a una activitat extraescolar, aquest ha d'estar contractat obligatòriament independentment de les hores que treballi. Existeixen diverses fórmules legals per contractar els monitors, l'AMPA pot contractar directament el monitor que ha d'estar donat d'alta de la Seguretat Social i registrar el contracte; es realitzaran les nòmines oficials i retencions d'IRPF corresponents. Altra modalitat és contractar els serveis d'una empresa d'activitats de lleure o associació sense ànim de lucre. A més, existeix una altra possibilitat: que els monitors siguin uns professionals (autónoms) amb possibilitat de facturar a l'AMPA pels seus serveis.

La FaPaC recomana una sèrie de criteris per a l'organització i gestió de les activitats extraescolars, que estan recollides en la publicació "Eduquem més enllà de l'horari lectiu".

Quant a la titulació, de moment sols s'exigeix la titulació de "Monitora o monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil" per les activitats de vacances. Actualment l'únic decret-llei que regula aquestes activitats son les que es realitzen durant les vacances : casals estiu, colonies, campaments.:

Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

Per algunes activitats també s'exigeix la presència d'una persona amb el títol de "Directora o director d'activitats  de lleure infantil i juvenil".


FAPAC. Tots els drets reservats