FAPAC

Comunitat educativa

Els centres educatius tenen com a missió l’educació dels alumnes, però per a què els centres educatius compleixin la seva missió no n’hi ha prou amb l’actuació dels professors. Els professors, tot i la seva cabdal funció, necessiten la comunitat educativa per portar-la a terme, ja que és tota la comunitat educativa la que està implicada en el procés educatiu dels alumnes.

La comunitat educativa està formada pels mateixos alumnes, pels seus pares i mares, pels professors i professores i pel personal no docent. També formen part, encara que no estiguin presents cada dia al centre, les administracions locals i autonòmiques a través dels seus representants (tècnics municipals, inspectors, delegats del departament d’educació, etc.). Cadascun d’aquests membres hi té funcions, responsabilitats, drets i deures que ha de desenvolupar al llarg de tot el curs escolar.

Si com a membres de l’AMPA volem ajudar a assolir l’objectiu fonamental dels centres educatius, és imprescindible que coneguem bé en què consisteixen aquests deures i aquests drets, així com també la forma que els centres educatius tenen d’organitzar les activitats que li són pròpies. Els nostres fills i filles cursen els seus estudis en un Centre de Primària o Secundària depenen de l’edat que tinguin. Com sabeu a partir dels 12 anys comença l’educació secundària obligatòria (ESO).

Definicions i conceptes

És el conjunt de persones que influeixen i són afectades per un entorn educatiu.

Si es tracta d'un centre educatiu, la comunitat educativa està formada pels alumnes, docents, directius, pares, mares i tutors dels alumnes, personal d'administració i serveis i altres entitats i persones de l'entorn de l'escola que hi participen en el procés educatiu, com ara monitors de lleure, etc.

S'encarrega de promoure activitats que portin a l'amillorament de la qualitat de l'educació i treballar cap al benestar dels estudiants.

Busca no sols impartir coneixements, sinó l'educació integral, entesa com un procés interactiu d'aprenentatge. Es caracteritza per estar oberta al canvi, ja que es troba en constant desenvolupament.

Bibliografia:

(2) ADAMS, F.; Andragogía, Grafarte, Caracas, 1970. Cirigliano-Vellaverde: Dinámica de grupos y Educación. Humanitas, Buenos Aires, 1966. (EN DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION)

La comunitat educativa pot ser definida com aquella interacció en la qual Escola i Comunitat influeixen i determinen el procés d'aprenentatge tant dels educands com de la comunitat mateixa.


FAPAC. Tots els drets reservats