FAPAC

Codi d'Identificació Fiscal (CIF)

Targeta CIF (codi d'identificació fiscal). Obligatori per totes les societats anònimes o limitades i associacions. Actualment també se li diu NIF.

És obligatori comunicar el CIF en efectuar operacions de caire fiscal.

Qui ho pot fer :

Totes les associacions un cop constituïdes i registrades ho han de fer.

Com es fa :

Cal portar la documentació a l'Agència Tributària corresponent.

Associacions:

- estatuts de constitució de l'associació, original i fotocòpia.

- Model d'instància 036 per a associacions.

- original i fotocòpia dels estatuts amb segell de registre

- fotocopia del DNI de la persona, inclosa entre els socis fundadors, que firmi l’imprès de sol·licitud, dit Imprès de Declaració Censal 037.


FAPAC. Tots els drets reservats