FAPAC

Celíacs

La malaltia celíaca és una intolerància permanent al gluten present en els cereals: blat, ordi, sègol i civada.

La malaltia celíaca produeix una atròfia de les vellositats de l'intestí prim la qual cosa provoca una mala absorció dels nutrients dels aliments (proteïnes, grasses, hidrats de carboni, sals minerals i vitamines).

Els símptomes més freqüents són: en l'infant, pèrdua de gana i de pes, diarrea crònica, distensió abdominal, alteracions de caràcter i retard en el creixement. També es presenta en l'adult.

La malaltia celíaca afecta aproximadament a 1 de cada 100 persones.

L'únic tractament que existeix avui en la malaltia celíaca consisteix en el seguiment estricte d'una dieta sense gluten durant tota la vida. Això conduirà a la normalització clínica i funcional, així com a la reparació de la lesió vellositària. La ingestió de petites quantitats de gluten poden causar trastorns importants i no desitjables en el celíac.

L'infant celíac a l'escola

El celíac pot menjar aliments frescs i naturals: llet, carn, peix, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums i cereals sense gluten (arròs i blat de les Índies). S'han de procurar evitar els productes manufacturats i els aliments precuinats ja que el gluten es present en un 80 % d'aquests tipus de productes. No s'han de consumir productes artesanals o a l'engròs si es desconeix l'origen dels ingredients.

L'infant celíac no necessita d'una atenció específica, tan sols d'una dieta exempta de gluten. Seguint aquesta dieta, el seu desenvolupament físic i d'aprenentatges no difereix al d'un altre infant.

Correspon a mestres i professionals de l'educació  garantir que els infants celíacs puguin participar en totes les activitats que es programin a l'escola. Això s'aconseguirà fàcilment si es té en compte la dieta del celíac a l'hora de programar determinades activitats: celebracions a l'aula i al centre, sortides, activitats on el menjar estigui present. Els pares poden ajudar els mestres facilitant informació i proporcionant determinats aliments sense gluten per a ocasions especials. Actualment, els productes sense gluten es troben fàcilment a les grans superfícies comercials i a tendes de dietètica.

TRÍPTICS
GUIA L'infant celíac. Guia per a les escoles 5.39 Mb
GUIA Com oferir un menú sense gluten 3.56 Mb

FAPAC. Tots els drets reservats