FAPAC

Casals d'estiu

Es fan a ciutat: els nens i nenes tornen cada dia a casa seva. Solen ser les activitats de vacances més vinculades a l'escola. Se solen fer torns setmanals o quinzenals i admeten una gran flexibilitat (horaris de matins, tardes, o tot el dia; amb menjador o sense, etc.). Aprofiten els recursos culturals i els equipaments esportius de la ciutat. Es fan en instal·lacions escolars, municipals o a les entitats de lleure.

Estan regulades pel Decret 267/2016 de 5 de juliol.

El decret requereix que els monitors participants tiguin el títol de  Monitora o monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil i que estiguin coordinades per una  directora o un director d'activitats  de lleure infantil i juvenil.

Consulteu:

Espai d'informació sobre els Casals d'Estiu de FaPaC


FAPAC. Tots els drets reservats