FAPAC

Casal

Font: Temps d'AMPA N. 7

Els casals són activitats educatives que només ocupen unes hores al dia i es desenvolupen en el mateix entorn on es mouen els infants o adolescents. Poden estar organitzats per les AMPA, els Ajuntaments i altres entitats de lleure. Estan regulats pel decret 137/2003 de regulació d'activitats en el temps lliure en què participen menors de 18 anys. La normativa estableix titulacions de monitors i directors de casal, ràtios d'alumnes per monitor i també obliga a contractar una assegurança d'accidentes per als participants.

Decret 137/2003 de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

 


FAPAC. Tots els drets reservats