FAPAC

Carnet de soci o sòcia d'una associació

Certificació que emet l'associació per als seus associats i que els permet certificar que estan al dia amb les seves obligacions amb l'associació i per tant gaudeixen de tots els drets com a associats. Model: 

 

 

(foto)

 

 

CARNET DE SOCI/SÒCIA

________________________________

(nom de l'entitat)

 

 

Soci/Sòcia núm. _____________________________________________

 

Nom i cognoms ______________________________________________

 

Adreça _____________________________________________________

 

Població ____________________________________________________

 

Telèfon _____________________________________________________

 

Data d'incorporació _______________________________________________

 

 

Signatura soci/sòcia

 

 

 

 

 

Signatura president/presidenta

 

 


FAPAC. Tots els drets reservats