FAPAC

Canvi de la Junta Directiva d'una AMPA

(De la revista Temps d'AMPA, n. 4, gener 2010)

La Junta Directiva ha de ser aprovada en assemblea general de socis mitjançant una votació que, segons els estatuts, ha de ser secreta. L'assemblea però, pot decidir que es faci a mà alçada. Un cop escollida la junta s'ha de fer un certificat i registrar-lo en el Registre d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia (c/ Pau Clarís 81, Barcelona). Es pot fer per correu postal o en una oficina d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, o també per Internet. El certificat ha d'estar signat pel president/ entrant i sortinti i el/la secretari/ària entrant i sortint. Si no és possible el/la president o el/la secretària ha de portar el certificat personalment al Registre i fer l'acceptació del càrrec.


FAPAC. Tots els drets reservats