FAPAC

CEIP La Mercè (Tortosa)

El 7 de juny del 1848 s'adjudicà l'exconvent de la Mercè per a set escoles públiques i vuit-cents alumnes.

En el pla d'estudis impartien classes elementals de religió i moral, lectura i escriptura, principis d'aritmètica i elements de gramàtica castellana. Eren escoles públiques subvencionades per l'Ajuntament. També hi havia escola nocturna de lectura, escriptura, aritmètica, geometria i dibuix lineal.

Després de molts anys d'ocupar l'edifici del carrer de la Mercè, aquest és declarat ruïnós el desembre del 1970, per la qual cosa l'escola es trasllada a l'edifici del carrer de Montcada, antic Institut de Segona Ensenyança i que antigament havia estat seminari. Era el gener del 1971.

 

Antic col·legi de "La Mercè". Façana posterior carrer del Vall

Tot i que l'Institut havia estat traslladat a un nou edifici quan aquest no era precisament gaire nou, la Mercè l'ocupà. Era l'època en què per ordre del govern s'ajuntaren nens i nenes a les classes. També com a conseqüència dels temps de postguerra es repartia llet a tots els nens i nenes. Era llet en pols. Més tard es repartí la llet en unes ampolles provinents de la Central Lletera.

Antic Institut J. Bau, del carrer Montcada

 

Mural realitzat pels alumnes del col·legi l'any 1982. Façana del carrer Montcada

Un cop més la casa perilla i es tanca definitivament desmembrant-se l'escola i l'edifici del carrer de Montcada i es clausura el 1982. La Mercè ocupà llavors diferents locals de la ciutat: els pàrvuls al Rastre; 1r i 2n als Josepets; 3r, 4t i 5è a les instal·lacions de l'antic balneari del Porcar, a Remolins, després a les caragoles en pujant la Simpàtica, als peus del fort del Carme; i 6è, 7è i 8è al soterrani del seminari.

Cinc cursos va estar La Mercè esquarterada fins que, finalment, s'aconseguí un nou emplaçament i, per primera vegada un edifici nou i propi, d'estrena. L'edifici està situat al carrer providència, 11-15 de Tortosa i va ser inaugurat el dia 21 de desembre del 1987. Fa uns anys que ocupem el centre nou i com hem dit abans, propi i d'estrena.

El sistema d'ensenyança ha canviat molt d'aleshores ençà. Comptem amb nombrosos recursos econòmics i humans que ens permeten treballar amb coherència amb els temps que vivim. Intentem aconseguir des de l'escola una educació per a la vida. La informàtica i la tecnologia reflecteixen els avanços que fa contínuament la societat, per tant han de reflectir també el canvi que en matèria d'educació per a la vida, s'ha produït a l'escola.

L'afany de superació i l'esperit de lluita fan possible que els nens i les nenes d'avui, homes i dones de demà, ens encoratgin a seguir, amb il·lusió, cap el futur.

Han passat 150 anys!!!

LA MERCÈ, .........................SEMPRE.

Entrada del CEIP "La Mercè" amb l'anagrama del 150è aniversari pintat a la paret

FAPAC. Tots els drets reservats