FAPAC

CEIP Joan Perich Valls (Sant Joan Despí)

Història

L´Escola va ser construïda l´any 1974 i va començar a funcionar el curs 1974-75. Rep el seu nom recordant el mestre Joan Perich Valls que entre els anys 1893 i 1925 treballà a les escoles de nens de St. Joan Despí.

El mestre Joan Perich Valls

PERICH I VALLS, Joan (1866-1925). Natural de Gràcia, Barcelona. Mestre. Va treballar a les escoles de nens de Sant Joan Despí entre els anys 1893 i 1925. Aquesta tasca de mestre la va realitzar amb la seva dona, Gabriela de Frígola, que ho fou a I'escola de nenes entre els anys 1886 i 1925. La seva mare, Eulàlia Valls i Farriols, era natural de Sant Boi de Llobregat. Una germana seva, Rosa Perich i Valls , també fou mestra. Cessà del seu càrrec de mestre de les escoles nacionals de Sant Joan Despí el 31 d'agost de 1925 per ser destinat a Barcelona, però creiem que entre l´agost i el desembre d'aquell mateix any morí. Ocupava la família el primer pis dels habitatges per a mestres situats al carrer del Bon Viatge núm. 5

Malgrat els constants enfrontaments amb les autoritats locals per tal de millorar les condicions de seguretat i confort de les escoles, l'Ajuntament, i si més no, la junta Local de Primera Ensenyança, féu constar amb motiu de la seva marxa "el sentimiento general que reina en esta población al perder con su cese a un maestro tan preclaro, como era D. Juan Perich y Valls". Cal recordar-lo com organitzador d'exposicions i treballs dels alumnes, a l'ensems que de l'atorgament de premis, ja l'any 1914. El 1915 va organitzar l'escola

El mestre Joan Perich Valls amb un grup d´alumnes de Sant Joan Despí l´any 1920.

nocturna d'adults, amb un grup de 25 alumnes, a la qual assistiren, com a conferenciants, tècnics agrícoles i vitivinícoles. La seva militància per millorar l'escola pública el dugué a defensar i exigir actuacions per tal de contribuir "al fomento de la educación popular por el estímulo que despertará en los hombres del mañana". La seva extensa activitat i les seves inquietuds polítiques el dugueren a presidir el Sindicato Agrícola Oficial Despiense i sembla que també fou membre del Comité Democrático, cosa, però, que caldrá documentar. Home del seu temps, necessitava compartir les seves inquietuds i relacionar-se amb aquells que podien ser un model cívic i intel-lectual. Així, avui sabem que mantení correspondència, entre el 1899 i el 1922, amb Miguel de Unamuno, per qui sembla que sentia un gran respecte i admiració. L'any 1973, en un ple municipal celebrat el 27 de desembre, el Consistori acordà donar el nom de Joan Perich Valls a una escola de nova construcció, mogut pel record d'aquell que "destacó por su dedicación profesional de manera ejemplar, al propio tiempo que puso a contribución sus recursos personales en favor del Municipio, consiguiendo la visita de destacadas personalidades para mejorar aspectos fundamentales en orden al interés público municipal".


FAPAC. Tots els drets reservats