FAPAC

CEIP Escola del Mar (Barcelona)

 

L'Escola del Mar sempre ha estat una escola coneguda  per la seva tasca pedagògica i per la seva història. Va ser inaugurada un 26 de gener de l'any 1922 al barri de la Barceloneta, com a escola de primera ensenyança destinada únicament a nens i nenes l'estat de salut dels quals, sense estar malalts, feia aconsellable una educació a l'aire lliure i a prop del mar. L'Ajuntament de Barcelona, titular de l'escola, la va crear a una platja propera, en aquells moments, a la ciutat, just al final del Carrer Almirante Aixada, al costat dels Banys Orientals i mirant al mar. Van passar el anys, i una nit de gener de l'any 1938, després de varios mesos de guerra, una acció aèria va deixar caure una bomba just a sobre de l'Escola del Mar. Una vegada destruïda l'Escola del Mar va haver de ser traslladada a un altre indret de la ciutat. A Montjuïc, molt a prop de la Font del Gat, a la Rosaleda. Aquest va ser un emplaçament provisional, un edifici que avui alberga el Museu Etnològic, donat que ràpidament es va veure que aquell edifici quedava força petit.

Així va ser com nou anys després justament  el novembre de 1948 es va inaugurar el tercer emplaçament de l'Escola del Mar, ara al barri del Guinardó. Es tracta d'un edifici d'una antiga residència particular que va ser adquirida per l'Ajuntament de Barcelona, envoltat de jardins que ocupa tota una illa de cases

 

Projecte Educatiu

     Escola pública, municipal fundada l'any 1922.

Escola activa que afavoreix la diversitat de metodologies.

Escola participativa. El màxim òrgan de participació i gestió de l'Escola és el Consell Escolar

Potenciem l'educació integral de la persona.

Entenem la diversitat com a fet enriquidor.

Valorem especialment els altres llenguatges, plàstica, música, psicomotricitat i educació física.

Treballem un projecte transversal de les TICS (Tecnologies de la informació i comunicació), integrat en el Projecte d'Escola.

Plantegem un treball sistemàtic amb el Planetari municipal de l'Escola a partir de l'eix transversal de l'estudi del cel.

Considerem la relació sistemàtica amb les famílies un element imprescindible per al coneixement i per a la formació integral dels infants.

Plantegem les tradicions pròpies i les de la societat com a eina de treball i d'arrelament a l'entorn.

Som una Escola que comptem amb un entorn natural i artístic privilegiat.

Mantenim una coordinació sistemàtica entre els centres de primària i secundària de l'itinerari pedagògic.
Per saber més de com és avui la nostra escola visiteu
http://www.bcn.es/escoladelmar/

 


FAPAC. Tots els drets reservats