FAPAC

CEIP Cinta Curto (Tortosa)

El col·legi naix, com a centre d'una línia, del desglossament del CEIP Ferreries, el qual - i d'acord amb les característiques de l'edifici - va ser contemplat, al primer Mapa Escolar de Catalunya, com a centre de dos línies, tot i tenir en aquell moment gairebé tres línies completes. 

La denominació específica del col·legi, "Cinta Curto", va ser proposada pel consell escolar recollint la voluntat del claustre de professors, de l'Associació de mares i pares, de l'associació de veïns Ferreries - Sant Vicent i de l'ajuntament de Tortosa. 

Cinta Curto i Loras (Tortosa 1936-2000) fou una mestra filla del Barri, que va destacar a la Ciutat i en la comunitat educativa pel seu tarannà obert a la millora de l'escola pública i a l'acolliment de tots els infants.

http://www.xtec.net/ceipcintacurto/


FAPAC. Tots els drets reservats