FAPAC

CEIP Ciutat Comtal (Barcelona)

Funcionament pedagògic del centre

El nostre centre busca per al seu alumnat una educació integral, mitjançant el desenvolupament de les seves capacitats individuals i la seva formació com a persones.

A la nostra escola pretenem:

  • Crear un entorn d'escola sana i saludable que afavoreixi el desenvolupament psíquic, físic, afectiu i social de l'alumnat.

  • Contemplar l'educació d'hàbits de convivència social des d'una perspectiva democràtica que proporcioni criteris i recursos a l'alumne perquè esdevingui un ciutadà integrat a la societat.

  • Potenciar els aprenentatges significatius i funcionals perquè després els pugin fer extensius a la vida real.

  • Atendre la diversitat en l'aprenentatge i en les diferències individuals, adaptant-nos sempre al nivel i ritme de treball dels alumnes.

     

     

 

Edifici Escola


FAPAC. Tots els drets reservats