FAPAC

CEE Mare de Déu del Mont (Vilafant, Girona)

L’Escola Pública d’Educació Especial “Mare de Déu del Mont”, està situada en el terreny anomenat Palau de Sabaldoria de la Urbanització “Les Forques” del Municipi de Vilafant.

Aquest barri queda a dos quilòmetres de la capital de la comarca de l’Alt Empordà, que és Figueres.  A l’escola es pot cursar tot l’Ensenyament Bàsic (etapes Infantil, Primària i Secundària), es a dir els alumnes poden matricular-se a l’edat de tres anys i romandre a l’escola fins els 16/18 anys. Els alumnes segueixen un currículum molt modificat.

Els alumnes que assisteixen al centre provenen de la comarca de l’Alt Empordà. També es contempla la possibilitat que alumnes escolaritzats en altres centres ordinaris i que presenten certes deficiències, vinguin al nostre unes hores o uns dies determinats. De la mateixa manera també es contempla la possibilitat de que alumnes de l’escola assisteixin a altres escoles per fer el mateix procés. Aquesta situació és avaluada de forma periòdica per part dels professionals implicats: EAP,  directors i professors tutors de les dues escoles, logopeda i/o fisioterapeuta.

A l ́ escola s’atenen alumnes amb necessitats Educatives Especials de caràcter psíquic amb un ventall gran de nivells i patologies. Altres són de retards psicomotrius i retards d ́aprenentatge la majoria lligats a una deficiència social.

El centre és públic, el personal depèn de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament. Per atendre les necessitats de l’alumnat treballen a l’escola professors/es, amb l’especialitat de pedagogia terapèutica, que juntament amb les educadores atenen les tutories. També es disposa de logopedes, fisioterapeuta i professora d’Educació Física.


FAPAC. Tots els drets reservats