FAPAC

Batxillerat Unificat Polivalent (BUP)

Batxillerat Unificat Polivalent (o BUP abreviat) era el nom que rebien els 3 anys d'educació que s'havien de cursar després de l'educació bàsica obligatòrica (EGB) en el sistema educatiu espanyol anterior a l'actual si es desitjava accedir als estudis universitaris.


FAPAC. Tots els drets reservats