FAPAC

Avaluació

L'avaluació és un procés sistemàtic de recollida d'informació que condueix a emetre un judici de valor orientat a la presa de decisions. L'avaluació és un procés, no un estat.

Avaluació d'aprenentatges

L'avaluació dels aprenentatges és multidimensional ja que té un mínim de set dimensions.

 

  1. Objecte d'avaluació: Què (objectius didàctics)
  2. Finalitat: Per a què (diagnòstica, formativa o sumativa)
  3. Moment: Quan (inicial, contínua, final o diferida)
  4. Model: Com (quantitativament o qualitativament)
  5. Instrumentalització: Amb què (instruments de recollida d'informació: exàmens, exercicis, ...)
  6. Evaluador: Qui (mestre, alumnes, tutors,...)
  7. Referent: En funció de què (criteris: satisfactorietat, suficiència,...)

FAPAC. Tots els drets reservats