FAPAC

Aula d'acollida

L'aula d’acollida és una eina de treball creada per atendre a la diversitat en els diferents centres d’ensenyament a l'ampar del Pla per la Llengua i la Cohesió Social, posat en marxa pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

L'aprenentatge del català, coma llengua vehicular, els aspectes de caràcter pedagògic i l'integració social i cultural dels nouvinguts són els objectius principals de l'aula d'acollida.

Amb els alumnes de nova incorporació es procura que assisteixin a l'aula d'acollida d'entre 6 i 9 hores, depenent de l'alumne/a i les seves característiques personals, com per exemple, la seva llengua de procedència, edat, moment del curs en què ha arribat,etc. És important que aquests alumnes no perdin la referència del seu grup classe,ja que, un altre objectiu de l'aula d'acollida és que els alumnes es puguin incorporar el més aviat possible al ritme normal de les classes, amb els seus companys i companyes.

En principi, un alumne pot estar en l'aula d'acollida un màxim de 24 mesos, cal tenir en compte, però que la seva llengua materna és la que farà, en principi, que la seva estada sigui més o menys llarga.

Per tal de coordinar les classes a les aules d'acollida, se segueix la programació preparada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al nivell inicial de català. En aquesta programació es tracten temes com les salutacions, el cos, la família, etc.

Pel que fa a la metodologia cal intentar desenvolupar les quatre competències bàsiques de la llengua, es a dir, la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió oral i l'expressió escrita. Per tal de consolidar els coneixements adquirits, sovint les activitats es reforçen mitjançant jocs.

Enllaços externs

Font: Viquipèdia


FAPAC. Tots els drets reservats