FAPAC

Amortització

Les inversions van perdent valor al llarg dels exercicis econòmics perquè a mesura que s'utilitzen es van desgastant pel seu ús o per la seva obsolescència (apareixen béns millors). Per tenir en compte aquesta pèrdua de valor s'utilitza el concepte d'amortització, que consisteix en passar a despesa de l’exercici econòmic un percentatge del valor de bé, arribant a reconèixer la pèrdua total del valor del bé després d’un determinat nombre d’exercicis.


FAPAC. Tots els drets reservats