FAPAC

Activitats d'explotació econòmica

Les associacions en general, i les associacions de mares i pares d'alumnes en particular, són entitats privades sense ànim de lucre, però que poden realitzar activitats de dos tipus: activitats de tipus social i activitats de tipus econòmic o d'explotació econòmica.

Es considera una explotació econòmica l’exercici d’una activitat de la qual en rebem una contraprestació econòmica o preu. No són activitats de tipus social contemplades als estatuts de l'associació, com per exemple el cobrament de quotes d'afiliació. No necessàriament les activitats d'explotació econòmica han de conduir a un benefici econòmic. Sols establint un preu d'un producte o servei realitzarem activitats de tipus econòmic. El preu pot ser purament simbòlic o cobrir costos, però tot i així representarà una activitat d'explotació econòmica.

Totes les activitats que l'AMPA gestioni directament i per les quals cobri un preu són activitats d’explotació econòmica:
   •  Realització de Casals o acollides gestionades directament (és a dir contractant el personal i cobrant un preu pel servei prestat als pares i mares)
   •  Gestió directa del menjador escolar (personal contractat i cobrament de quotes per l'ús del servei).
   •  Gestió directa d’activitats extraescolars (contractació de monitors i cobrament de quotes per participar de les activitats)
   •  Venda directa de llibres de text amb o sense benefici.
   •  Venda de samarretes i material esportiu.
   •  Venda de loteria
   •  Realització d’una revista amb publicitat

Les activitats d'explotació econòmica tenen unes conseqüències en quant a necessitat de comptabilitat i de pagament de impostos i tributs que l'AMPA haurà de consultar amb un gestor especialitzat.

 


FAPAC. Tots els drets reservats