FAPAC

AMPA IES Sant Just d'Esvern (Sant Just d'Esvern)

Cap a final de la primavera del 1975, un grup de joves i uns pares d'alumnes del poble, van fer un estudi sobre el funcionament de l'EGB com a Sistema Educatiu. Van detectar que per a FP,solament es podia estudiar la branca de delineant o d'administratiu i per al BUP, hi havia l'opció d'estudiar-lo a la privada. Aleshores, juntament amb la constitució de les altres AMPES, a nivell d'escoles del poble, s'actuà coordinadament amb l'objectiu de fer pressió enfront la relativa passivitat de l'Ajuntament de l'època, a fi i efecte que es construís un institut públic al poble.

El 1975 s'inicia la construcció del centre, el qual encara va haver de superar les deficiències del terreny sobre el qual el van assentar, fet que va fer endarrerir considerablement les obres. Fins al curs 1978/79 no va començar a funcionar l'Institut de BUP de Sant Just. Aquella comissió de pares pioners ens consta inscrita com a Associació, en el Registre del Govern Civil de Barcelona, el 5 de febrer de 1979.

Durant el curs 1996/97, arrel de la LOGSE, s'implanta l'Educació Secundària Obligatòria (ESO): s'allarga l'edat de permanència als instituts, dels 14 als 16 anys; es diversifica l'oferta educativa introduint, d'entrada, l'aula de teconlogia en tots els centres; hi ha la preocupació per part del professorat per la manera improvisada en què s'estava implantant als centres, la qual cosa comportaria un esforç d'adaptació extra (a causa d'haver d'agrupar tots els alumnes sense els recursos suficients era provable una davallada del nivell acadèmic).

A banda dels problemes educatius citats, al voltant de l'aplicació d'aquest Reforma, també hi ha problemes a l'hora de transformar el centre en institut d'ensenyament secundari, ja que es fa necessari ampliar-ne les seves instal·lacions per tal d'adaptar-les a l'arribada dels nous alumnes. Torna a haver-hi reivindicacions per part de les AMPES dels centres educatius públics del poble encapçalades, aquesta vegada, per l'Ajuntament. Tot i estar concedides per la Generalitat aquestes obres d'ampliació del centre, els terminis no es compleixen. L'ESO comença en unes incòmodes caragoles provisionals i no és fins al curs 1998/99 que no poden començar les classes per al 1r cicle de l'ESO, a l'edifici nou que avui coneixem.

La història de l'institut fa patent la necessitat de la implicació de tots de vetllar pels interessos col·lectius. Ara per ara encara resta per fer el pont de connexió entre els dos edificis i un nou gimnàs.


FAPAC. Tots els drets reservats