FAPAC

Protecció de dades

L’AMPA té atribuïdes unes funcions que comporta el tractament d’informació dels seus socis, alumnes, col·laboradors, voluntaris, etc. 
 
La normativa sobre Protecció de Dades obliga les AMPA a protegir les dades personals que tractin com a entitat. Aquest tractament té a veure amb qualsevol acció que fem amb les dades de caràcter personal (recollida, gravació, conservació, modificació i consulta, fins i tot, la cessió, en cas que es produeixi) 
 
> Descarregueu el MANUAL DE PROTECCIÓ DE DADES PER A L’AMPA per conèixer els principis, les garanties i les obligacions a tenir en compte
 
 
 

FAPAC. Tots els drets reservats