FAPAC

Importància de l'AMPA

L’AMPA és una associació sense afany de lucre formada per mares i pares d’alumnes i situada en el mateix centre educatiu amb una missió: contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu públic i de les condicions d’escolarització dels i les alumnes del centre. 
 
El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els sectors de la comunitat educativa.
 
Una bona gestió de l’AMPA comporta obtenir la participació i dinamització global del centre. Per això cal:
  • la col·laboració dels socis
  • l’assessorament de federacions i institucions
  • locals per a desenvolupar les reunions i activitats
  • l’accès a la informació
  • la formació dels pares i mares i de les juntes directives
  • el suport dels i als mestres
 
L’AMPA és un espai que us ofereix a totes les famílies una oportunitat única per participar en la vida del centre educatiu i en l’educació que reben els nostres fills. El suport de tots els pares i mares és fonamental perquè l’associació sigui més sòlida i participativa. Des de l’AMPA i exercint diferents responsabilitats -econòmiques, legals, laborals i personals- les famílies podem influir en l’educació de tots els alumnes i en la bona marxa de l’escola.
 
DESCÀRREGUES I MÉS INFORMACIÓ
 
> INFOGRAFIA "L'AMPA ÉS ESCOLA"
 
> ESPAI WEB Projecte Famílies amb Veu (Fundació Bofill)
 
> ESTUDI "Més que un gra de sorra. Les AMPA a Catalunya" (Famílies amb Veu, Fundació Bofill, 2013)
 
 
 

FAPAC. Tots els drets reservats